Vishwakarma Puja 2014, Vishwakarma Jayanti,Vishwakarma Day,Vishwakarma Quotes,Vishwakarma ji ki Aarti,Vishwakarma Katha
Go to group page

Lord Vishwakarma Mantra in hindi , Vishwakarma Mantra

 Lord Vishwakarma Mantra in Hindi

 

Shri vishwakarama prabhune vandu
Charan kamal dhari dhyan
Shri shambu bal aru shrip gun Dije daya nidhaan

 

Om shree shrishtinathaya sarvasidhhaya vishwakarmaya namo namah

Chant the above mantra 7 times before you start any new Venture

 


JaiDev JaiDev Jai Jai Sukhakaari Prabhu Jai Jai Sukhakaari.
Kambi kamdal Dhaari, Hans per Svaari..
JaiDev JaiDev Aadh Anaadi, Deve Ellor Ghadh Vaasi,
Prabhu Ellor Ghadh Vaasi, Bhakti Kare Jan Bhave Dukh Jaye Naashi.JAI JAI SHRI VISHWAKARMA PRABHU SAKAL
SHRUSTI KE KARTA RAKSHAK SHRUTIDHARMA

Discussion started by Gaurav , on 570 days ago
Replies
Gaurav
SHRI VISHWAKARAMA PRABHUNE VANDU
CHARAN KAMAL DHARI DHYAN
SHRI SHAMBU BAL ARU SHRIP GUN
DIJE DAYA NIDHAAN
HAPPY VISHWAKARMA POOJA
556 days ago
 
Gaurav

ओम आधार शक्तपे नम: और ओम् कूमयि नम:; ओम् अनन्तम नम:, पृथिव्यै नम:

भगवान विश्वकर्मा जी का एक मंत्र है. कहते हैं उस मंत्र के जाप के बिना विश्वकर्मा जी की आरती और पूजन पूरा नहीं माना जाता है.
557 days ago
 
Gaurav
free download vishwakarma mantra
920 days ago
 
Gaurav
vishwakarma mantra audio
920 days ago
 
Gaurav
vishwakarma mantra hindi
920 days ago
 
Gaurav
vishwakarma mantra mp3
920 days ago